Warning: Creating default object from empty value in /DISK3/WWW/aclavina.cz/www/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130 Kdo jsme AC Lavina

Kdo jsme

Společenství křesťanů AC LaViNa1  – součást Apoštolské církve ČR2 - řádně registrována církev na Ministerstvu kultury. Svou věroukou patří mezi protestantské církve - navazuje na učení reformace (Jan Milič, M.J.Hus, J.A.Komenský). Nečiníme si nárok, že jsme jedinou správnou církví, a dokonce nejsme ani církví, která vyhovuje všem, jsme ale skupinou lidí různého věku, kteří se rozhodli hledat v životě smysl v Ježíši Kristu a v tom hledání si chtějí vzájemně pomoci.

 

V co věříme

Věříme v celé Boží slovo – Bibli. Spolu s ostatními křesťanskými církvemi vyznáváme Apoštolské vyznání víry3. Věříme, že Ježíš Kristus je i v dnešní době odpovědí na naše otázky a řešením reálných problémů současného člověka.

 

Kam směřujeme

Naším cílem není liturgie nebo zkoumání církevních dějin, ale prezentace křesťanských hodnot dnešnímu člověku. Pod pojmem církev většinou chápeme organizaci, náboženské obřady, faráře, kostely, svaté obrazy, dlouhé nudné modlitby a bohoslužby, kterým nerozumíme. Neříkáme tím, že jsme lepší než ti ostatní, pokud to někomu vyhovuje, je to jeho volba, naším cílem však je být srozumitelnými pro dnešní generaci a přiblížit Boha těm, kteří ho nikdy nehledali. Chceme se budovat a povzbuzovat jako boží rodina nebo jako sportovní tým – lidé, kteří mají společný cíl, mohou se jeden na druhého spolehnout. Chceme být způsobem svého života, svým nasazením přínosem pro město kde žijeme a pracujeme.

 

Ac LaViNa1 

Společenství křesťanů AC LaViNa vzniklo 4.4.2010 spojením Kroměřížské stanice Apoštolské církve Vyškov a sboru Apoštolské církve Kroměříž. Tento historický okamžik je vyjádřením toho, že chceme společnými silami ovlivnit město Kroměříž a jeho okolí.

Setkáte-li se s námi, setkáte se s lavinou. Máme za to, že láska, víra a naděje jsou pilíře, které nesou kvalitní stavbu - církev. Na druhou stranu to nejsou věci, které se dají někam postavit či pověsit a už tam budou stát nebo viset napořád. Vyžaduje to naše stálé nasazení a přezkoumávání toho, zda je láska, víra, naděje v našich životech i společenství aktuální, což je neustávající proces. Jinými slovy, nechceme lidi smést a zavalit něčím co je tvrdé, zkostnatělé a statické, ale spíše toužíme, aby mezi námi vnímali to, že jsou zahrnuti něčím, co je živé, pravdivé a strhující. Co má moc povzbudit, uzdravit, proměnit.

Motto: Pokud se nesetkáte s námi, rozhodně o něco přijdete, pokud se však nesetkáte s Kristem, přijdete o smysluplný život.

 

 

Apoštolská církev2

Je státem registrována církev od roku 1989 sdružující sbory letničních křesťanů v České republice. Patří k evropskému společenství Pentecostal European Fellowship a je součástí světové letniční církve Assemblies of God. Svou věroukou patří mezi protestantské církve - navazuje na učení reformace (Jan Milič, M.J.Hus, M.Luther, J.A.Komenský). Je součásti hnutí usilujícího o duchovní obrodu církve a národa, otevřeného pro působení Ducha svatého projevující se v jeho darech – charismatech. Věroučně v plnosti přijímá Apoštolské vyznání víry.

 

Apoštolské vyznání víry3

Věřím v Boha Otce všemohoucího,
stvořitele nebe i země;
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho,
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontským Pilátem,
byl ukřižován, umřel a byl pohřben,
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa,
sedí na pravici Boha Otce všemohoucího,
odkud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou,
společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla, a život věčný.
Amen.

 

Copyright © AC Lavina
Designed by Mate.sLog