Warning: Creating default object from empty value in /DISK3/WWW/aclavina.cz/www/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130 ČLÁNKY, PŘÍBĚHY, ZAMYŠLENÍ, SVĚDECTVÍ AC Lavina
ČLÁNKY, PŘÍBĚHY, ZAMYŠLENÍ, SVĚDECTVÍ
seznam článků
Existuje Bůh?
Kdo stvořil Boha?
Není Bůh energie?
Většina válek se vede ve jménu Boha?
Proč Bůh nezastaví všechno zlo?
Všechny strany

 

Není snad pravda, že většina válek se vede ve jménu Boha?

Autor: Radek Vranča

Většinu válek skutečně způsobují náboženství. Celá staletí touží lidé násilím ostatní přesvědčit, že právě jejich náboženství je to nejlepší. Křižáci bojují proti muslimům, muslimové proti hinduistům, hinduisté proti křesťanům, protestanté proti katolíkům. Všichni se domnívají, že to po nich chce Bůh…

I Ježíš zabíjení ve jménu Boha předpověděl:

„ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce (Bohaani mne.„ (Bible, Jan 16,2-3)

Lidé zabíjejí ve jménu Boha proto, že ho osobně nepoznaliJsou pouze příslušníky masového náboženství. Masové náboženství lidem sice nabídne víru v Boha, není však schopné nabídnout osobní vztah s Bohem. Kdyby ho nabízelo, přestalo by být masovým náboženstvím.

Nejsem proto zastáncem žádného masového náboženství. Tím méně pokud křesťanskou podobu. Ať jde o katolicismus, protestantismus nebo cokoli jiného. Bůh není příslušníkem nějakého náboženství, i když si to o něm všichni myslí. Muslimové se domnívají, že Bůh je muslim, někteří katolíci věří, že Bůh je dobrý katolík a mnozí protestanté mají představu, že Bůh byl vždycky protestant....

Ježíš se však nenechá natlačit do lidské náboženské škatulky. Jeho slova platí pro všechny stejně. Bible říká, že Boží slovo je „živé a mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; pronikána rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdceNení tvora, který by se před ním mohl skrýtNahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat.„ (Bible, Židům 4,12-13)

Mnozí lidé se rádi za svoje náboženství skryjíaby mohli vést války ve jménu Boha. Za náboženskými válkami nestojí skutečná víra v Boha. Příčinou náboženských válek a všeho náboženského násilí je docela obyčejná lidská pýcha a nenávist. Náboženství je pak pouze výmluvou, že zlo, které lidé dělají, si z nějakého důvodu přeje Bůh. Náboženská víra je zástěrkou, pod kterou chce člověk svoje zlo skrýt.

Zlo však zůstává zlem, ať už náboženskou podobu nebo nemá. Ježíš řekl, že není skryto nic, co by jednou nebylo zjeveno. I když se tedy války ve jménu Boha pravděpodobně povedou dál, jednou Bůh jasně zjeví, kdo mu skutečně patřil a kdo víru v Boha pouze zneužíval.

Ježíš kdysi lidem řekl:

„Ne každý, kdo mi říká, Pane, Pane´ (tzn. ne každý věřící), vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. A tehdy jim prohlásím: „Nikdy jsem vás neznaljděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.” (Bible, Matouš 7, 21.23) 

Copyright © AC Lavina
Designed by Mate.sLog