Warning: Creating default object from empty value in /DISK3/WWW/aclavina.cz/www/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130 ČLÁNKY, PŘÍBĚHY, ZAMYŠLENÍ, SVĚDECTVÍ AC Lavina
ČLÁNKY, PŘÍBĚHY, ZAMYŠLENÍ, SVĚDECTVÍ
seznam článků
Existuje Bůh?
Kdo stvořil Boha?
Není Bůh energie?
Většina válek se vede ve jménu Boha?
Proč Bůh nezastaví všechno zlo?
Všechny strany

 

Existuje Bůh, i když ho nikdo neviděl?

Autor: Radek Vranča (použito se souhlasem autora)

Boha nikdo neviděl. To je napsáno i v BibliJak mohou tedy lidé v Boha věřitNení Bůh pouze lidským výmyslem?

Je pravda, že nikdo z věřících Boha na vlastní oči neviděl. To ale neznamená, že Bůh neexistujeJsou věcikteré jsme nikdy neviděli, a přesto věříme, že existujíVšichni věříme například v zemskou přitažlivostViděl někdo zemskou přitažlivostJak asi vypadáNikdy jsme ji nevidělipřesto věříme, že existujeZemská přitažlivost je neviditelná a přitom ji vidíme všudekam se podívámeVidímejak spadlo ze stromu jablko nebo jak někdo zrovna skočil bungee-jumping. Proč? Protože nevidíme sice přitažlivost samotnou, ale vidíme, co zemská přitažlivost způsobuje.

Lidé ze stejného důvodu věří v BohaBůh je sice neviditelnýpřesto ho můžeme vidět všudekam se v přírodě podívámeMůžeme vidět jeho inteligenci a smysl pro krásukterý při stvoření použilNevidíme tedy sice Boha samotnéhomůžeme ale pozorovat všechno, co v přírodě děláVětšina lidí na zemi jsou lidé věřícínikoli nevěřícíVěřit ve Stvořitele není tedy nic nenormálníhoMezi věřícími nejsou jenom lidé obyčejní. I dnes žije například řada vědcůkteří věří v Boha! Ti Stvořitele v přírodě vidí, proč bychom ho neměli vidět i my, obyčejní lidé? V přírodě je přece vidět víc inteligence než náhody.

Bible používá stejnou logiku jako mnozí vědciNapříklad se v  píše:

„Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.” (Bible, Židům 3,4)

Jinými slovy - kde je stavení, tam je i stavitel. A kde jsou živí tvorové, tam je i živý Stvořitel.

Někteří lidé ale věří, že stvoření vzniklo bez stvořitele - náhodouSamozřejmě na takový názor mají právo. Je to ale stejné jako věřit, že dům vzniká bez architekta a zedníků - náhodouJako bychom věřili, že třeba v prodejně se stavebninami zafoukal na cihlypísek a vápno vítrtrochu zapršeloaby byla malta a nakonec se z toho postavil dům.... Lidékteří nevěří v Boha (stvořitele), dokážou dobře vysvětlitjak mohla živá příroda vzniknout náhodouNemají ale odpověď na otázku, proč příroda vlastně vznikla....

lidé nevěřící nakonec musí věřit v něco, co nikdy neviděliViděl někdo z nichjak vznikl život - náhodouKolik lidí přesto v náhodu věří. V náhodukterá „vymyslela” takové věci jako je například lidský mozek nebo systém pohybu planet ve vesmíru...

Myslím, že víra ve Stvořitele dává jasný smyslDává smysl nejen v tom, jak člověk vznikl, ale také proč vzniklVíra není v rozporu s vědouNaopakprávě díky vědě můžeme poznávat moudrost a inteligenci Stvořitele.

Bůh existuje. Bible říká, že od nás není dál než na dosah rukyNaplňuje celý vesmír. Je právě tam, kde se nacházíme. I když ho lidským okem nevidíšneznamená to, že ho vůbec nikdy neuvidíšJežíš totiž řekl, že je:

„Blaze těmkdo mají čisté srdceneboť oni uzří Boha.”(Bible, Matouš 5,8)


 

Bůh stvořil vesmír, ale kdo stvořil Boha?

Autor: Radek Vranča

Ptát se, kdo stvořil Stvořitele je stejné, jako se ptát, proč není koule hranatá, proč mokro není suché nebo proč kočka není pes. Bůh ze samotné definice je nestvořený, nemá počátekKdyby ho někdo stvořil, pak by byl pravým stvořitelem, kterého hledáme - ten první, ne ten druhý.

Pokusím se vysvětlit, jak je možné, že Bůh nemá žádný počátek. Bůh nemá počátek, protože slovo „počátek” nebo „konec” se vážou na čas. Bůh ale není omezen časem (ani do minulosti ani do budoucnosti), protože on teprve čas (tj. minulost a budoucnost)vytvořilMinulost a budoucnost se začala počítat teprve tehdy, když byl stvořen vesmír. Jak je možné, že čas tu nebyl „odjakživa”?

Čas je veličina, která se počítat jedině tehdy, pokud existuje hmota a prostor (tj. vesmír). Jinými slovy, nebudete-li mít zemi a slunce a také prostor, ve kterém se budou pohybovat, nikdy nespočítáte, jak dlouho trvá den nebo rok. Zrovna tak nebude-li v přesýpacích hodinách písek (hmota) a místo (prostor), kam bude písek padat, žádný čas nikdy nezměříte. Zkrátka a dobře - není-li hmota, nejsou hodiny, nejsou-li hodiny, není ani měření času.

Jestliže tedy Bůh stvořil hmotu, pak tím stvořil i čas, který pomocí hmoty měříme. Bůh žije ve věčnosti, v dimenzi, kde se čas nepočítá. To znamená, že on vidí minulost, přítomnost i budoucnost v každém okamžiku stejně, jako na časové přímce. I Bible mluví o věčnosti:

„Než se hory zrodily, než vznikl svět a zeměod věků na věky jsi ty, Bože... tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž pominul....”(Bible, Žalm 90,2.4)

My lidé si to ale těžko dovedeme představit, protože nic jiného než čas a hmotu neznáme. Snažit se představit dimenzi bez času je pro nás stejně marné jako se snažit namalovat něco, co nikdy nikdo neviděl.... Schválně, zkuste to.

Problém je, že někteří lidé žijí v domnění, že „vědapřece všechno dávno vyřešila” a v žádného Stvořitele dnesvěřit nemusíme..... Mnozí podvědomě věří, že vesmír a hmota tu byly vždycky, a proto nemusí řešit otázku, „co bylo před...?”.

Pravda je ovšem taková, že všichni vědci (i ti nevěřící) se dnes shodují v tom, že vesmír počátek, nebyl tu vždycky„Něco” způsobilo, že vesmír začal existovat.

Jedním z důkazů je první a druhý termodynamický zákon, dva základní zákony fyziky.

1. zákon: celkové množství energie ve vesmíru je konstantní.

2. zákon: množství využitelné energie ve vesmíru se snižuje.

Tyto zákony znamenají, že jestliže si uvařím čaj a nechám ho stát jen tak, jeho teplota (energie) bude klesat, nikdy stoupat. Podobně jako můj čaj, ztrácí svoji energii celý vesmír. Vesmír podle tohoto zákona neustále „chladne”.

Kdyby tu byl vesmír věčně, už dávno by se v něm všechna energie spotřebovala. Už dávno by vesmír úplně „vychladl”. Protože tu ale nějaká nespotřebovaná energie ještě je, znamená to, že vesmír existuje určitou omezenou dobu. Jediným možným závěrem tedy je, že vesmír začal existovat.

Vesmír byl inteligentně stvořen. Byl stvořen s velkým množstvím energie, která postupně začala klesat. Všechno ve vesmíru proto tendenci se postupně rozpadat, ale Bible říká, že jeho Stvořitel zůstává stejný:

„Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominouty však zůstáváš; nebesa zvetšejí jako oděv, svineš je jako plášť a jako šat se změníty však jsi stále týž a tvá léta nikdy neustanou.” (Bible, Židům 1,10-12)


 

Není Bůh spíše něco jako pozitivní energie než skutečná osoba?

Autor: Radek Vranča

Určitě neexistuje „pámbů”, který sedí na obláčku, opírá se o berlu, bílé vousy a už je v důchodu. To je nesmysl.

Mnoho lidí dnes věří, že Bůh je spíše něco jako vyšší moc, pozitivní energie nebo „něco nad námi”, co nás ovlivňuje. Mají pravdu. Bůh je skutečně vyšší moc, dokonce moc nejvyšší. Tato moc, chcete-li „energie”, naplňuje celý vesmír a ovlivňuje náš život. Bůh je ale zvláštní tím, že on je ještě mnohem víc než energie.

Bůh se dokáže rozhodovat, proto věřím, že je víc než energie. Rozhodl se, že něco stvoří. Energie se rozhodnout neumí. Rozhodnout se dokáže pouze osoba. Energie vyrobená třeba v tepelné elektrárně umí spoustu dobrých věcí. Nemůžeme s mít ale žádný vztah. Nemůžeme například poděkovat za to, že si můžeme rozsvítit světlo. Energie není schopna nás vnímat. Bůh však ano.

Představte si, že by elektrická energie chtěla, abychom měli lepší život; třeba abychom si mohli rozsvítit světlo nebo si pustit hezkou hudbu. Byl by to zajímavý pocit, žít a vědět, že o mně někdo takto .

A právě tak je to s Bohem, o kterém se píše v Bibli. Bůh naplňuje celý vesmír, ale on je tak veliký, že  dokonce i o mně. Zná moje myšlenky, moje pocity a přání. A protože na světě nežil nikdo takový, jako jsem , Bůh se rozhodl, že stvoří právě mne. Ze stejného důvodu stvořil i tebe. Bůh nás tu chtěl. On nás miluje. Chce, abychom byli šťastní.

Biblické křesťanství jako jediné náboženství učí, že každý člověk bez rozdílu může znát Boha osobně. Může s ním mít důvěrné přátelství. Člověk, který se přátelí s Bohem, se nemusí bát, co mu osud v životě připraví. Nemusí mít strach z budoucnosti, protože poznal, že Bůh ho miluje. Pravé křesťanství není v tom, že člověk nejlepší náboženské učení, tu nejlepší církev nebo ty nejsprávnější názory. Pravé křesťanství znamená vědět, že Ježíš přijal mě a jsem přijal jeho.

Bůh není jenom pozitivní energie. Bible říká, že Bůh je láska. Láska je věc velmi osobní. Věřím tedy, že i Bůh je velmi osobní. Je osobou, není pouze „něčím” nad námi nebo v nás. Bůh není ani osud, který by striktně určoval náš život. Bůh respektuje, jestli ho ve svém životě mít chceme nebo nechceme.

Bůh se rozhodl, že se každý z nás narodíme. On nás tu chtěl. Bůh nás miluje. Chce, abychom byli šťastni. Proč je tedy na světě spousta lidí, kteří šťastni nejsou? Jak je možné, že existuje spravedlivý a dobrý Bůh a ve světě, který vytvořil je plno utrpení a nespravedlnosti, která zůstává nepotrestána? Jak to, že svět není takový, jaký by měl být? O tom v některé z příštích kapitol.


 

Není snad pravda, že většina válek se vede ve jménu Boha?

Autor: Radek Vranča

Většinu válek skutečně způsobují náboženství. Celá staletí touží lidé násilím ostatní přesvědčit, že právě jejich náboženství je to nejlepší. Křižáci bojují proti muslimům, muslimové proti hinduistům, hinduisté proti křesťanům, protestanté proti katolíkům. Všichni se domnívají, že to po nich chce Bůh…

I Ježíš zabíjení ve jménu Boha předpověděl:

„ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce (Bohaani mne.„ (Bible, Jan 16,2-3)

Lidé zabíjejí ve jménu Boha proto, že ho osobně nepoznaliJsou pouze příslušníky masového náboženství. Masové náboženství lidem sice nabídne víru v Boha, není však schopné nabídnout osobní vztah s Bohem. Kdyby ho nabízelo, přestalo by být masovým náboženstvím.

Nejsem proto zastáncem žádného masového náboženství. Tím méně pokud křesťanskou podobu. Ať jde o katolicismus, protestantismus nebo cokoli jiného. Bůh není příslušníkem nějakého náboženství, i když si to o něm všichni myslí. Muslimové se domnívají, že Bůh je muslim, někteří katolíci věří, že Bůh je dobrý katolík a mnozí protestanté mají představu, že Bůh byl vždycky protestant....

Ježíš se však nenechá natlačit do lidské náboženské škatulky. Jeho slova platí pro všechny stejně. Bible říká, že Boží slovo je „živé a mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; pronikána rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdceNení tvora, který by se před ním mohl skrýtNahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat.„ (Bible, Židům 4,12-13)

Mnozí lidé se rádi za svoje náboženství skryjíaby mohli vést války ve jménu Boha. Za náboženskými válkami nestojí skutečná víra v Boha. Příčinou náboženských válek a všeho náboženského násilí je docela obyčejná lidská pýcha a nenávist. Náboženství je pak pouze výmluvou, že zlo, které lidé dělají, si z nějakého důvodu přeje Bůh. Náboženská víra je zástěrkou, pod kterou chce člověk svoje zlo skrýt.

Zlo však zůstává zlem, ať už náboženskou podobu nebo nemá. Ježíš řekl, že není skryto nic, co by jednou nebylo zjeveno. I když se tedy války ve jménu Boha pravděpodobně povedou dál, jednou Bůh jasně zjeví, kdo mu skutečně patřil a kdo víru v Boha pouze zneužíval.

Ježíš kdysi lidem řekl:

„Ne každý, kdo mi říká, Pane, Pane´ (tzn. ne každý věřící), vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. A tehdy jim prohlásím: „Nikdy jsem vás neznaljděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.” (Bible, Matouš 7, 21.23)


 

Proč Bůh nezastaví všechno zlo na světě, když je všemohoucí…?

Autor: Radek Vranča

Věřím, že Bůh moc všechno zlo na světě zastavit. všechno a schopnost zasáhnout a zneškodnit všechno zlo, které se na zemi děje. Proč to neudělá?

Kdyby měl začít konat spravedlnost, jak mnozí lidé po něm chtějí, musel by potrestat každé zlo, které se stalomalé i velké. On je dokonale spravedlivý. Zapomínáme, že zlo není jen vyhazovat nemocnice do povětří, vraždit nevinné děti nebo rozpoutávat náboženské války. Zlo je také, když někoho nenávidím. Zlo je, když někdo podvádí svoji ženu. Zlo je, když někdo závidí sousedovi auto. Všichni občas spácháme nějaké zlo. Zlí nejsou jenom kriminálnicí. Zlý jsem někdy i .

Bůh nezastaví všechno zlo na světě, protože, až by zničil Hitlera, Stalina, Usámu bin Ládina a všechny teroristy na světě, došlo by nakonec spravedlivě i na ty, co páchají ta menší zla. Postupně by potrestal všechny lidi na zemi. Pak by došlo také na mě!

Co teď?

Bůh zlo trestat nebo nemá?

Bůh lidi nechce potrestat, on je miluje. Možná bychom po něm chtěli, aby trestal jenom zlo, které spáchá někdo jiný. To by ale zase nebylo spravedlivé.

Bible říká, že Bůh jednou skutečně spravedlivě zasáhne a zastaví silou veškeré zlo, které se pod sluncem děje. Aby nás však nezničil úplně všechny, připravil ve své lásce a moudrosti dokonalý způsob, jak by nám mohlo být odpuštěno.

Jedno ze známých míst v Bibli nám tento Boží plán záchrany odkrývá: „Neboť Bůh byl v Kristu, když usmiřoval svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.” (Bible, 2 Korintským 5,19).

A na jiném místě se mluví o stejné věci: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.” (Bible, Jan 3,16)

Bůh to pro nás vymyslel opravdu dobře. Všechno zlo, které jsme my lidé někdy udělali, vložil na člověka, který žádné zlo nikdy nespáchal - na Božího Syna, Ježíše Krista. Ježíš dobrovolně souhlasil s tím, aby všechna tato zla byla připočtena jemu. Souhlasil také, aby na něm byla vykonána spravedlnost. Protože toho zla bylo opravdu hodně, spravedlnost byla vykonána nejkrutější smrtí, jaká tehdy existovala - ukřižováním.

Ježíš byl třetí den po smrti vzkříšen a žije. Každý, kdo v Ježíše uvěří, může proto skrze něho přijít k Bohu - může dostat milost. Přestože zlo spáchal, nebude potrestán, protože Ježíš byl potrestán místo něj. Spravedlnost byla vykonána na Ježíši, a proto každý člověk může zakusit, jak ho Bůh miluje! Každý den tuto Boží lásku zakouší tisíce lidí na světě. Je to něco, co dosud nepoznali.

Boží plán záchrany pro člověka podle Bible zní skvěle a je jednoduchý. Je ale možné, že by k Bohu existovaly ještě další cesty než jenom skrze Ježíše? Jak dopadnou lidé, kteří upřímně praktikují jiná náboženství než je křesťanství....?

 

Copyright © AC Lavina
Designed by Mate.sLog